^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

 

7 00 –  8 30 - schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji i zainteresowań dzieci, praca indywidualna i w małych grupach, inicjowanie zabaw tematycznych, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy integracyjne, czynności porządkowo - gospodarcze, pomoc  w przygotowaniu pomocy do zajęć, ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa,

- przygotowanie do śniadania, / mycie rąk /

8 30 -   8 50 - śniadanie doskonalenie umiejętności samodzielnego, kulturalnego  spożywania posiłku

8 50 -  9 10 -  zabawy ruchowe, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,

9 10 - 10 00 - zorganizowane zajęcia i zabawy edukacyjno –wychowawcze,

10 00 – 11 45 - pobyt na świeżym powietrzu: organizowane i swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe,

11 45 – 12 00 - przygotowanie do obiadu, mycie rąk, rozdawanie sztućców,

12 00 - 12 30- obiad

czynności samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, rozmowy na temat zdrowego sposobu odżywiania się, zachęcanie  do zjadania posiłków,

12 40 - 14 30 - odpoczynek poobiedni: słuchanie bajek, baśni, opowiadań, muzyki relaksacyjnej, klasycznej, słuchowisk radiowych, praca indywidualna przy stolikach,

14 30 - 1500 - zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorku, pomoc w nakrywaniu stołów do posiłku,

15 00 - 15 15 - podwieczorek

15 15 - 17 00 - rozchodzenie się dzieci,  zabawy dowolne, zabawy inspirowane przez nauczyciela, zabawy integracyjne, gry i zabawy indywidualne lub w małych grupach, zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zajęcia plastyczne, prace porządkowe / w okresie V – X - pobyt  w ogrodzie /

Copyright © 2013. Przedszkole w Falentach Rights Reserved.